Hodina č. 14 – Základní ekonomické pojmy

13. října 2010 v 8:35 | Kavasaky |  Ekonomika
Zboží a cena

Zboží
-       je předmětem směny na trhu
-       jsou to statky, které jsou vyráběny pro uspokojování potřeb jiných lidí, než jsou sami výrobci
-       jde tedy jen o ty služby nebo statky, které jiné ekonomické subjekty uznávají jako prostředek pro uspokojení jejich potřeb
-       každý produkt lidské činnosti, který uspokojuje určitou potřebu člověka a který se dostává do spotřeby směnou, se nazývá zboží

Hodnoty zboží:
1.      užitná hodnota - každý statek nebo služba má pro určitého zájemce užitnou hodnotu, protože představuje prostředek k uspokojení jeho potřeby (často se může lišit od tržní hodnoty - např. hodnota vody v momentě, kdy má člověk žízeň a kdy jí naopak nemá)
2.      směnná hodnota - kvantitativní vyjádření hodnoty nabízeného zboží (často vyjádřená v peněžních jednotkách)

Základní rozdělení zboží
-       potravinářské zboží - uspokojuje výživové a chuťové nároky spotřebitele
-       průmyslové zboží - uspokojuje další hmotné a kulturní potřeby spotřebitele (odívání, bydlení, hygiena, ulehčení práce v domácnosti, naplnění volného času, kulturní a estetické potřeby...)

Cena
- vyjadřuje hodnotu zboží v penězích, stanovuje ji obchodník a výrobce
- částka, za kterou se prodává zboží

Cíle podniků při stanovení ceny
- dosažení zisku
- prodejnost výrobků
- získání nových zákazníků
- proražení na další trhy
(i v zahraničí)
=> vede k maximalizaci tržní hodnoty firmy

Rizika při stanovení ceny:
1.    příliš vysoká cena - spotřebitel není ochoten cenu akceptovat v plném rozsahu
2.    příliš nízká cena - zpravidla pod úrovní nákladů, účelem takto stanovené ceny je dosáhnout určitého podílu na trhu, a pak postupně cenu zvyšovat
- cena by měla odpovídat potřebám cílového trhu (zákazníkům, kterým je výrobek určen), charakteru výroby a jakosti

Metody stanovení ceny

1.       Nákladově orientovaná cena. - podnik si stanoví náklady na výrobu a k nim připočítá určitou míru zisku (kalkulační vzorec)
2.       Metoda orientovaná na konkurenci - podnik zde stanoví ceny vyšší, nižší nebo stejnou jako konkurence
§           vyšší než konkurence (především u značkového zboží) tzv. skimming
§           nižší než konkurence (pobízíme se zákazníkovi a počítáme s tím, že tím hodně zákazníků přesvědčíme a přes malý zisk na jednom výrobku dosáhneme velkého celkového zisku)
§           stejná jako konkurence (spoléháme na necenovou konkurenční výhodu, např. lepší reklamu).
3.       Cena podle hodnoty vnímané zákazníkem - zahrnuje ocenění výrobku nebo služby z pohledu zákazníka (jakou hodnotu má výrobek z hlediska zákazníka)
4.       Cena stanovená přirážkou - podnik sečte výrobní náklady na výrobek a k nim přičte určité procento jako přirážku


Strategie stanovení ceny

Při stanovení strategie stanovení ceny musí podnik vycházet z toho v jaké fázi životního cyklu se výrobek nachází. U cela nových výrobků může podnik volit ze základních strategií:
1.          Skimming (neboli sbírání smetany)
§                 Tato metoda spočívá ve stanovení vysokých cen pro produkty nově uváděné na trh a v postupném snižování cen v průběhu životního cyklu. Tato cenová politika bývá typická např. pro počítače či mobilní telefony. Cílem této cenové politiky je rychle pokrýt vysoké náklady výzkumu, vývoje a uvedení na trh, a to maximalizací krycího příspěvku na jednotku.
§                 Tato cenová strategie, založená na postupném rozšiřování potenciálního trhu, maximalizuje zisk z prodeje produktu v rámci celého životního cyklu. Může také sloužit k dlouhodobému formování vlastního trhu, založeném na budování specifické image.
2.          Pronikání na trh (penetration pricing)
§                 Cenová strategie s obdobným cílem jako předchozí - rychle pokrýt počáteční náklady, nikoli však cestou vysokých cen, ale velkých objemů produkce, čili maximalizace objemu prodeje.
§                 Strategie pronikání spočívá ve stanovení nízkých cen nových produktů v zájmu stimulace co nejvyššího objemu prodeje.


Srážky a slevy z ceny
Při stanovení prodejní ceny mohou prodejci využívat řady nástrojů, kterými zvýhodňují kupující při nákupu z cenového hlediska se jedná o poskytování slev a to např.
§         srážka při platbě (skonto)- buď při platbě v hotovosti nebo při dřívější úhradě faktury
§         kvantitativní srážka (množstevní rabat) - předem známé snížení ceny při nákupu většího objemu zboží
§         funkční srážky - poskytována distribučním článkům které při jejím poskytnutí přebírají na sebe některé marketingové funkce (reklama, školení, servis apod.)
§         sezónní srážky - slevy z cen při nákupu mimo sezónu
§         slevy pro dlouhodobé smluvní odběratele - poskytuje se pravidelným zákazníkům, kteří v průběhu určitého období zakoupí zboží v určité hodnotě

Techniky tvorby ceny

Především psychologický vliv mají různé dílčí techniky:
§         ceny končící číslicí 9 - vypadají opticky nižší,
§         cenové řady - např. výrobce kompaktních disků vytvoří cenovou řadu 159,- Kč, 189,- Kč a 229,- Kč a každý ze svých výrobků zařadí do některé z těchto "škatulek" . Je to rychlá orientace pro zákazníky i pro obchodníky.
§         délka splatnosti zboží - 14 dní, 21 dní, měsíc, u zahraničních odběratelů není výjimkou i splatnost 3 nebo 6 měsíců. Délkou
doby splatnosti vlastně poskytuje dodavatel odběrateli obchodní úvěr. Některé obchodní partnery přesvědčíte lépe poskytnutím delší splatnosti než slevou z ceny.
§         přeškrtnuté ceny
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama